Dvorac Oršić-Slavetić

Tim Kuće Lemurija u sinergiji s partnerima različitih interesa i aktivnosti od početka 2015. godine radi na oživljavanju i stavljanju u funkciju jedinstvenog primjera srednjovjekovne baštine zapadne Hrvatske – Dvorca Oršić u Slavetiću.

Dvorac Oršić-Slavetić je zaštićeno kulturno dobro, uvršteno u Listu kulturnih dobara RH , sagrađen sredinom 15 st., koji u svojoj formi zaokružuje glavne arhitektonske odlike gotike, renesanse i baroka, koji predstavlja 600 godina kontinuiranog obitavanja obitelji Oršić te čuva bogatu nematerijalnu baštinu kraja u kojem se nalazi.

A smješten je na zaravni brijega obronaka Plešivice (293 m nadmorske visine) u netaknutoj ambijetalnoj cjelini, omeđen prirodnim bogatstvima, izvorima termalne vode, Žumberkom, rijekama i starim mlinovima, obradivim povšinama i vinogradima.

Radi se o zatvorenoj cijelini s četiri krila i unutrašnjim dvorištem; tri kata, toranj (nekadašnja branič-kula) s pet katova; ukupne površine od 2200 m2, 20 soba i dvorana (pojedine i od 200 m2) i podrum.

Glavna ideja je realizacija Centra za kontinentalni i doživljajni turizam unutar dvorca, koja će se sprovoditi u dvije faze: obnova, rekonstrukcija i valorizacija dvorca te njegova prenamjena iz stambene u gospodarsku funkciju, uključivanjem svih relevantnih partnera.

Ciljevi tako osmišljenog Projekta su mnogobrojni, a nit vodilja je osnaživanje turističke ponude kroz kreiranje nove turističke destinacije “Slavetić”.

Neki od ciljeva osnivanja Centra su sljedeći:

 • Postavljanja dvorca kao objekta kulturne baštine na turističku mapu Europe
 • Postizanja izvrsnosti u obrazovanju za upravljanje kulturnom baštinom kao i za kontinentalni turizam
 • Učinkovitijeg korištenja poljoprivrednih resursa (OPG i samozapošljavanje)
 • Ojačavanja znanja i vještina lokalne zajednice u turističkoj djelatnosti (edukacije)
 • Povećanja iskoristivosti postojećih stambenih kapaciteta u turističke svrhe (difuzni hotel)
 • Korištenja starih zanata, folklora, mitova i legendi u turističke svrhe
 • Stavljanja prirodnih elemenata (voda, zrak, zemlja) u zdravstveno-rekreativne svrhe
 • Ojačavanja enogastronomske ponude (laboratorij ruralne kuhinje, restoran, enoteka)

Kako bismo pak došli do krajnje realizacije, predvidjeli smo cijeli jedan niz aktivnosti za postizanje ciljeva, kao sto su:

 • Predstavljanje dvorca kao potencijala – kao neizostavni dio arhitektonske i povijesne baštine; te kao prostornog potencijala za provedbu programa i projekata
 • Dvorac kao inkubator znanja kroz organizaciju stručnih studija vezanih za upravljanje kulturnom baštinom, za kontinentalni turizam ili provođenje stalnih i ad hoc edukacija
 • Okruženje i dvorac kao mjesto za razvoj duha i tijela putem npr. kreiranja i provodjenja itinerara doživljajnog i mističnog turizma ili pružanje aranžmana za zdravlje, odmor i rekreaciju
 • Magične prostorije dvorca za zadovoljstvo okusa i mirisa kroz Laboratorij doživljajne ruralne kuhinje; prepoznavanja i uživanja u lokalnim nektarima; dijeljenja enogastromskih znanja s ciljanim grupama
 • Oživljavanje povijesti i tradicije promovirajući lokalne proizvode, umijeća i tradicije, postavljajući scenu velike povijesti
 • Stvaranje digitalne mreže – realizacija tehnološke infrastrukture za umrežavanje svih sudionika i diljenje znanja vezana za turizam, povijest i kulturu; Integracija s web i mobila platformom kroz proizvodnju multimedijalnih sadržaja

Sve aktivnosti i usluge biti će uskađene sa zahtjevima norme ISO 9001.

Jednom zadane aktivnosti potrebno je definirati i alate za postizanje ciljeva, a mi smo ih odredili kako slijedi:

 • Integracija s teritorijem i umrežavanje – Uključivanje od samog početka svih relevantnih subjekata; Suradnja s odgovornima iz područja kulture, turizma, organizatorima dogadjanja, tour operaterima, turističkim vodičima; Umrežavanje s dvostrukim ciljem: s dvorcima Europe, s mitteleuropskim centrima kontinentalnmog turizma
 • Oživljavanje starih obrta i uključivanje start-upova – Oživljavanje starih znanja koji su bili okosnica razvoja dvorca; Nematerijalna baština kroz proizvode za prodaju; Stvaranje uvijete za start-upove
 • Štacuni – otvaranje malih trgovina za prodaju lokalnih proizvoda
 • Difuzni hotel – integracija lokalnih smještajnih kapaciteta u tirustičku svrhu; Mogućnost boravka u zasebnim smještajnin jedincama; Upravljanje s jedne točke – dvorac

Naravno, sve od gore navedenoga bi imalo malo smisla ako ne bismo imali na umu ciljne grupe i partnere koji će ujedno biti i uživaoci i aktivni akteri projekta:

Ciljne grupe korisnika

 • Domaći turisti
 • Strani turisti – direktna prodaja usluga na stranim tržištima
 • Strani turisti – preusmjeravanje onih u posjeti gradu Zagrebu
 • Posjetioci prigodnih događanja
 • Turistički djelatnici
 • Studenti
 • Lokalno stanovništvo uključeno u projekat (proizvodne i uslužne aktivnosti)
 • Stručna javnost
 • Ljubitelji povijesno-kulturnih obilježja
 • Gastronomadi

Partneri

 • Turistička zajednica Grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije
 • Nacionalne i lokalne institucije (Zavod za zaštitu kulturne baštine, općine i dr.)
 • Lokalni subjekti malog gospodarstva i udruge
 • Stručne organizacije
 • Sudionici na provedbi Programa

Na samom kraju, kao neposredan rezultat provedbe projekta, želimo opremiti i ponuditi našim partnerima i svima zainteresitanima potpuno obnovljen prostorni kapaciteti dvorca:

 • 20 multimedijalno opremljenih prostorija za provedbu programa
 • 3 Dvorane za provedbu velikih manifestacija
 • Multifunkcionalni restoran
 • Višenamjseki prostor na otvorenom